O projektu

Projekt HinLife obravnava odkrivanje zakonitosti v kompleksnih scenarijih rudarjenja podatkov v znanostih o življenju. Z razvojem mikromrež in drugih naprednih tehnik molekularne biologije se soočamo z ogromnimi količinami podatkov v rangu tako imenovanih Velikih Podatkov (Big Data). Relevantne informacije so razpršene v različnih podatkovnih bazah v heterogenih formatih in so zato za biologe le težko uporabne. Za povečanje uporabnosti javno dostopnih resursov je potrebna integracija le teh v enoten vir podatkov za podatkovno rudarjenje.  Namen predlaganega projekta je razvoj, implementacija, evalvacija in aplikacija nove metodologije za rudarjenje velikih heterogenih podatkov na področju znanosti o življenju. Motivacija za razvoj predlagane metodologije je dejstvo, da obstoječe metode odkrivanja znanja iz podatkov ne sledijo zahtevam analize ogromnih količin raznovrstnih podatkov s področja znanosti o življenju. Izboljšavo obstoječih pristopov bomo dosegli z razširitvijo in kombinacijo metod rudarjenja besedil, rudarjenja relacijskih podatkov ter zlivanja heterogenih podatkov. Da bi ocenili predlagano metodologijo bomo uporabili več testnih in realnih domen s področja znanosti o življenju z namenom, da bi zboljšali translacijske pristope v kmetijstvu z odkrivanjem novega znanja na področju rastlinske imunske signalizacije.

Projekt  je financiran v obdobju 1.01.2016 do 31.12.2018 s strani Javne agencije za javno raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ima evidenčno številko J7-7303.